Home

Welkom op mijn site,

Al jaren is schrijven mijn grote passie, zowel gedichten als verhalen.
Zolang als ik me kan herinneren ben ik al met woorden en teksten bezig.

Mijn gedichten gaan over dingen uit het dagelijks leven, maar ook over mooie gebeurtenissen, de natuur en emoties.  De verhalen zijn vaak dingen die ik beleefd heb, en die ik vanuit mijn eigen perspectief beschrijf.  Andere keren bedacht maar steeds getracht met een knipoog te brengen.  Ook alles wat bij mij, en ons als gezin, heeft plaatsgevonden heb ik op mijn eigen wijze getracht hier te verwoorden.  Soms best wel direkt andere momenten met een knipoog.  En zoals het bij mij hoort, met enige zelfspot.  Hier op dit internetadres wil ik mijn geschreven werk graag met iedereen die het wil lezen delen.  Reacties stel ik echt op prijs, zodat ik weet wat u er van vindt.

Ik wens u als mijn bezoeker veel lezend genoegen toe.  Kortom . . . .  kijk kalm rond, lees de woorden en de zinnen, en ach . . . kom gerust wat . . . .  dichter en bij Peter

U groetende,

Peter

Advertenties