Een glimlach

Zonderweer

 

Al was de winter meteorologisch,

net vervangen door de lente.

Zijn klachten medisch psychologisch,

slechts tijdelijk en voor momenten.

 

Want koude kunnen wij mee leven,

hooguit wat warmer aan te kleden.

En wat er omgaat in ons streven,

is inzien wat we vaker deden.

 

Geen vossen die om eten vragen,

ook vogels hoor je zelden klagen.

Ze leven bij de dag en ‘t weer.

 

Wij denken na, en elke keer,

ontdekken wij een beetje meer.

Het is toch goed en best te dragen ?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Er zijn dagen . . .

De hond ligt op de vloer,

er rustig kalmpjes bij.

Mijn been nog steeds beroerd,

was dat nou maar voorbij.

 

Het gaat al vele weken,

bij zitten en bij staan.

Dan voel ik steeds die steken,

zou dat ooit over gaan ?

 

Misschien maar stilaan wachten,

een stoel, languit gestrekt.

Het zal vast eens verzachten,

tot dan maar imperfect.

 

Soms kan het wat verkeren,

wat minder dan gezond.

De tijd die zal het leren,

ach was ik maar mijn hond.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De harde zakenman

 Aan de hemelpoort een man

in het leven goed geweest

Dat was althans de mening van

die rijke man geweest

 

Mocht er niet naar binnen gaan

hij werd daar niet verwacht

beteuterd bleef hij buiten staan

dat had hij niet verwacht

 

Als reden werd hem daar gegeven

voor and’ren was jij slecht

Veel geld heb ik toch weggegeven

dat lijkt mij niet zo slecht

 

Okee, voor deze ene keer

we doen het anders nooit

Hier heb jij al je centen weer

maar binnen kom jij nooit

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Niet van snoepen alleen maar kijken

 Niet om ieder in te delen

al past elk in een hokje

Benen om spontaan te stelen

in een kort, strakzittend rokje

 

Kijk, zelf zou ik nooit daaraan

beginnen, zelfs niet denken

Misschien toevallig gadeslaan

geen aandacht verder schenken

 

Maar ja, u weet dat met dit weer

het kijken een beleven wordt

En dan bedenk ik telkens weer

in de winter niet of minder kort

 

Zou het dan bindend komen

door iets als onze levensdrang

of gewoon de chromosonen

dat vertraagt naar slakkengang

 

Het zal van twee kanten gaan

waar beide zijden weten

Zoals voor een snackbar staan

dan snel naar huis gaan om te eten

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Het zadel.

Hij had zo graag dat paard gehad,

en bijna was dat ook gelukt.

Dat hij net even God vergat.

Vlug weg, zijn hoofd gebukt.

 

Het was zo simpel om te doen,

waardoor ging het nou mis ?

Hij stampte zielig met zijn schoen,

de vuist gebald van ergernis.

 

Drie minuten aan God alleen

te denken, geen minuut gehaald.

Het leek zo simpel naar het scheen,

waarom dan toch gefaald.

 

Hij had best even kunnen wachten,

waarom zijn aandacht er niet bij

Nog hoort hij hoe ze samen lachten,

op zijn vraag : “ Is ‘t zadel ook voor mij ? ”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Proost

Toen de jonge predikant koortsachtig

zweette voor zijn eerste preek

met and’re woorden, zenuwachtig

daarnaast danig dus van streek

 

‘t Advies van d’ oude zielenhoeder

drink voor de dienst op je gemak

Je zult dan merken, waarde broeder

het geeft je moed, een glas cognac

 

Daar hij vertrouwde op de oude

dronk hij wel een stuk of vier

De samenkomst die werd gehouden

duurde slechts zo’n drie kwartier

 

Maar de gepensioneerde herder

sprak de dag daarna hem aan

bracht de zaken daar te berde

die hij gist’ren had gedaan

 

Ten eerste moet u mij geloven

dat in plaats van twee echt vier

treden naar de kansel boven

in één lijn, zonder gezwier

 

Ten tweede, ‘t is u vast bekend

sloeg Kaïn Abel werk’lijk dood

en niet een schop onder z’n krent

waarna hij op zijn brommer vlood’

 

Ten slotte vast een misverstand

als de preek gedaan is, echt

wordt door elke predikant

geen proost maar amen steeds gezegd

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dromenbedrog.

Ik heb weer eens gedroomd vanacht

wat het was dat weet ik niet

‘k Weet ook niet of ik heb gelacht

‘k werd wel wakker met een lied

‘t speelt de hele dag al door m’n kop

de titel wil niet dagen

Maar zo snel geef ik ‘t niet op

zal ’t vannacht wel even vragen