Als troost

De gang van het Leven  

                                 ( levenslang op de gang )

De kamer is nog leeg en stil

heel even nog geduld

er wordt gezucht, een hard gegil

met huilen plots gevuld

Dan voor het eerst die lange gang

die ons zoveel meer kan leren

Zo gaan wij dan ons leven lang

om nooit te arriveren

De eerste kamer die w’ ontwaren

is de kamer van de jeugd

Er is nog veel om te ervaren

maak van die nood een deugd

En dan is daar die lange gang

die ons zoveel meer wil leren

Wij allen gaan ons leven lang

om nooit te arriveren

De tweede kamer maakt niet blij

staat boordevol met boeken

We moeten leren, ‘t hoort erbij

nog zoveel uit te zoeken

Weer is daar dan die lange gang

die ons zoveel meer moet leren

wij allen gaan ons leven lang

om nooit te arriveren

Dan de kamer van de arbeid

het zijn soms lange dagen

Over blijft dan weinig tijd

je draagt het zonder klagen

Even daar die lange gang

die ons zoveel meer zal leren

Wij allen gaan ons leven lang

om nooit te arriveren

Die kamer van het werken, heus

gaat door, lijkt op een achtbaan

Het leven hard en serieus

en ja, je moet wel doorgaan

Want dan is daar die lange gang

die ons zoveel meer mocht leren

wij allen gaan ons leven lang

om nooit te arriveren

De laatste kamers blijken klein

veel heb je losgelaten

Wat groter wordt is wel de pijn

als and’ren je verlaten

Toch is daar nog die lange gang

die ons zoveel meer wou leren

wij allen gaan ons leven lang

daar eens te arriveren

Klein ben je begonnen toen

de kamer leeg gebleven

De gang, nog zoveel willen doen

is langer dan je leven

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zonder te weten

Gerust te zijn en niet meer hoeven
te weten hoe, wanneer en wat
vreemd ervaren zonder dat
te ruiken aan, betasten proeven

Geen zorgen maken om wat gaat
gewoon tevreden met de rest
het leven lijkt soms net een test
Vrij simpel kijken waar je staat

Nog zoveel zaken die bekoren
er voor gaan zonder te kennen
even pril daarna weer wennen
Overeind opnieuw van voren

Tijd genoeg nog te besteden
een beetje anders dan gedacht
niet op gerekend, nooit verwacht
Alles wordt zo eens verleden

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nina, het zusje van Julietta

Ik ben het zusje van

nooit hebben wij gespeeld

niet aan ons toebedeeld

dat lag niet in het plan

 

Ik ben haar kleine zusje

zo graag had ik gestoeid

en samen opgebloeid

met af en toe een kusje

 

Jij nooit mijn grote zus

het was ons niet gegeven

in sterven en het leven

nee, zelfs geen afscheidskus

 

Wij hebben toch een band

die niemand kan verbreken

nooit van mijn zij geweken

steeds aan dezelfde kant

 

Eens zag ik jou daar even

een ademstoot een tel

het ging ontzettend snel

ik mocht hier blijven leven

 

Eens in de hemel dus

waar wij elkaar ontmoeten

daar zal ik jou begroeten,

“Kijk, dat is mijn grote zus”

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Niemand wil het zijn

We luist’ren naar de dominee,

de woorden die hij zegt,

‘t klinkt alles zo onecht,

het lijkt zo’n tijd gelee’.

 

Van zieken, lang voor ‘t heden,

steeds zijn ze er geweest.

Aan wat men nu geneest,

ooit mensen overleden.

 

Toch wil ik het niet vragen !

Móét er een reden zijn ?

Het lijden, alle pijn,

het duister, al die dagen ?

 

Is ’t zo dat alles zin heeft,

een mens is om te kerven,

als voorbeeld soms moet sterven ?

daardoor, te kort geleefd !

 

Die vraag zal niet de mijne zijn !

Wat is komt eens ten goede,

wij zijn de strijd te moede,

echt niemand wil de pijn.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mijn engeltje

Nooit zal die eerste keer er zijn

nooit zal ‘t voor jou beginnen

Er denkend aan, het doet me pijn

ik kom niet uit mijn zinnen

 

Hard zoek ik naar de woorden om

te uiten, smart te delen

De noten vals, akkoorden krom

het lied valt niet te spelen

 

Geen eerste stapjes, geen geluid

geen stralend lief gezicht

Een kalme meid of een flapuit ?

Je oogjes blijven dicht

 

Slechts één ding is er nu voorgoed

en daar mag ik mee leven

Dat ik een engel heb ontmoet

al was het maar voor even

+++++++++++++++++++++++++++++++

De wens

De Sint die moest nog komen

toen zij was overleden

Dat was maar kortgeleden

het voelde nog als dromen

 

De juf vroeg alle kinderen

wat zij graag zouden krijgen

Hij stond erbij te zwijgen

in hoop de pijn te minderen

 

De and’ren vroegen snel

om speelgoedtrein en poppen

Kon hij de pijn maar stoppen

als redding door een bel

 

De allermooiste dingen hier

gewenst door klasgenootjes

Zelfs marsepein en worstenbroodjes

deden hem geen zier

 

De korte wens van hem deed zeer

ging met een traan gepaard

Het was met pijn bezwaard,

“Mag ik mijn moeder weer ?”

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Samen op reis.

 Een moeder is steeds diegene

die haar kinderen heeft gekend

die met ze heeft geleden

vanaf het allereerst moment

Toen zij alleen in barensnood

door God zo mooi gemaakt

haar kinderen het leven bood

En steeds door Hem bewaakt

 

Het leven is geen paradijs

het kent zoveel gebreken

We worden oud en eigenwijs

van de weg soms afgeweken

Daar was altijd die moedertrouw

voor een kind van zoveel waarde

in goede tijden en in rouw

het onverklaarbaarste op aarde

 

Hoe kan ik zeggen het is goed

als een leven wordt verbroken

een kind verlaten verder moet

en vragen mij bestoken

‘t Warm gevoel dat ik heb voor ma

zal nooit echt overgaan

Ook nu zij samen is met pa

want daar twijfel ik niet aan

 

Het is echt waar dat daar bij God

geen pijn, slechts vreugde is

al wordt op aarde veel gespot

bij Hem is geen gemis

Zij is nu thuis door Hem begroet

in Zijn hemels paradijs

En hoe het hier nu verder moet

leert Hij ons op die reis

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Een kort leven

Het leven van een kat of hond

is veel korter, sneller rond

dan hoe wij een leven heten

al zullen wij ze nooit vergeten

 

Voor kinderen is een gebaar

we maken het wat minder zwaar

erbij betrokken en bezield

als bij een grafje wordt geknield

De laatste rustplaats wordt gevonden

voor kanaries, katten en dus honden

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Geen afscheid

Het raakt soms zo genadeloos

en lijkt zo onterecht

dat zelfs zonder gevecht

het einde kwam, meedogenloos

 

Vanuit het mens’lijk perspectief

is ’t ver beneden peil

Verwoorden ’t als geen stijl

en zoeken naar ’t motief

 

Omdat wij zo graag beseffen

hoe de Heer bepaalt

wie Hij al binnenhaalt

in onze ogen ‘t noodlot treffen

 

Maar door het vast geloof gesterkt

in Jezus naam te gaan

straks samen op te staan

Ons verstand daarvoor beperkt

 

Zo mogen wij dan bouwend op

nu tijdelijk ‘t gemis

een laatste hindernis

Zijn grote plan, vertrouwend op

 

Dan leven wij met pijn en smart

voelen het verdriet en zeer

want zij is hier nu niet meer

Maar voor altijd in ons hart

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nog samen

Een wandeling door bos, langs strand

je ziet ze lopen, hand in hand

Een ouder stel, getwee zien gaan

‘t ontlokt mij zomaar soms een traan

 

Dan denk ik aan hoe zij ‘t ervaren

de jaren die zij samen waren

In lief en leed veel meegemaakt

de één nog steeds de ander raakt

 

En voel de pijn wanneer gescheiden

het einde komt voor één van beiden

De ander eenzaam verder moet

verlatend gaand in d’ avondgloed

 

Ze loopt daar nog door bos, langs strand

nu niet meer samen, hand in hand

Maar met een stralend lieve lach

ze denkt terug aan toen die dag

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Na . . . gegaan

Als iemand is gegaan

wat blijft er dan bestaan

je weet het is voorbij

alleen, ‘t gekeerde tij

 

Het tij nooit meer te keren

het leven niet te weren

Wat was, voorgoed verleden

het was toch goed, tot heden

 

Verstrikt verward in zorgen

een valse start voor morgen

Of toch een nieuwe dag ?

Wees blij dat het nog mag !

 

Niet dat er iets gebeurd is

‘k beleef geen enk’le treurnis

het is gewoon wat ik zie

het voorgaande slechts fictie

 

Maar voor hen die ‘t kennen

gebruik ‘k hier mijn pen en

tracht zo wat troost te schrijven

en daarmee de pijn verdrijven

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Waar ga je heen, Hanna ?

And’ren zijn vertrokken

ze had er veel zien gaan

Tussen dwarrelende vlokken

in kou, en rijen staan

 

Gekleed op ’s zondags best

gepoetst zo goed het kon

Daar stond ze met de rest

te wachten op ‘t perron

 

Niemand kon verklaren

waar de reis hen brengen zou

Gelaten stil te staren

graag mee, weg uit de kou

 

Dit keer was ‘t ook haar beurt

haar naam stond op de lijst

Niet lang had zij gezeurd

nu mocht ook zij op reis

 

Nog snel even gewassen

de haren in een vlecht

kleren die niet meer pasten

wat gaf ’t, het was nu echt

 

De trein begon te rijden

van blijdschap, vreugd’ een sprong

Een eind kwam aan haar lijden

kleine Hanna, ze was zo jong